بیت و بایت واحد اندازه گیری حافظه ها می باشند ، کوچکترین جزء حافظه کامپیوتر بیت می باشد ، در حافظه کامپیوتر تنها چیزی که در سطح سخت افزار قابل درک میباشد صفر و یک می باشد ، اطلاعات در کامپیوتر شما در قالب بیت و به صورت صفر و یک ذخیره می شوند .

و هر 8 بیت (Bit) ، یک بایت (Byte) را تشکیل میدهند. 

یک بیت خیلی کوچکتر از آن است که به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد ، به همین دلیل بیت ها را در گروه های 8 تایی دسته بندی می کنند تا یک بایت را تشکیل دهد .

هر کیلوبایت (KB) = ۱۰۰۰بایت

هر مگابایت (MB) = ۱۰۰۰ کیلوبایت

هر گیگابایت (GB) = ۱۰۲۴ مگابایت

هر ترابایت (TB) = ۱۰۲۴ گیگابایت