در اینجا سعی شده تا برخی از سر سوکت های رایج شارژرهای لپ تاپ به همراه تصویر ، نام و سایز استاندارد نمایش داده شوند :


سر فیش نرمال

مورد استفاده : بر روی لپ تاپ های ASUS , LENOVO , FUJITSU ,...

سایز : 2.5*5.5 میلی متر


سر فیش گرد بزرگ سوزن دار لپ تاپ دِل

سایز : 5.0*7.4 میلی متر


سر فیش گرد بزرگ لپ تاپ اچ پی

سایز : 5.0*7.4 میلی متر


سر فیش گرد بزرگ لپ تاپ لنوو

سایز : 7.9*5.5 میلی متر


سر فیش آبی لپ تاپ اچ پی

سایز : 3.0*4.5 میلی متر


سر فیش لپ تاپ اِیسر

سایز : 1.7*5.5 میلی متر


سر فیش سوزن دار لپ تاپ اِیسوس

سایز : 3.0*4.5 میلی متر


سر فیش یو اس بی ، لپ تاپ لنووسر فیش لپ تاپ سامسونگ

سایز : 3.0*5.5 میلی متر


سر فیش لپ تاپ سونیسایز : 4.4*6.5 میلی متر


سر فیش زنبوکی لپ تاپ ایسوس

سایز : 1.35*4.0 میلی متر